HOME

 

De Patiëntenvereniging Enzymtherapie is opgericht op 26 februari 1977.

Kamer van Koophandel V 40280070. Momenteel heeft de vereniging ca.600 leden.

Ons voornaamste doel was u zo goed en zo uitgebreid mogelijk informatie te geven over de

mogelijkheden van de enzymtherapie. 

Omdat de enzympreparaten niet meer te koop zijn is besloten om de vereniging volgend jaar op te heffen.

Wij vinden dat zeer spijtig omdat het nog steeds unieke producten waren.

Bij de fabrikant zijn er geen mogelijkheden om de preparaten opnieuw te produceren.

Het bestuur dankt allen die de vereniging de afgelopen 41 jaar hebben gesteund.

Het bestuur.