GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE

 

In verband met strengere Europese regels m.b.t. publieksreclame die vanaf

12 december 2012 van kracht zijn willen wij u verzoeken deze gebruikersvoorwaarden eerst goed door te lezen.

 

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Patientënvereniging Enzymtherapie.

 

Het tot stand komen van deze website vindt plaats onder volledig initiatief en verantwoordelijkheid en kosten van de vereniging.

 

De website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Dus niet voor commerciële doeleinden.

Wanneer u toch van mening bent dat deze website reclame-uitingen ofwel publieksreclame kan bevatten, dan verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 

De vereniging garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten en andere onjuistheden.

 

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden zonder wijzigingen in de teksten en afbeeldingen aan te brengen. De informatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

De vereniging verkoopt en levert geen producten.

 

Voor zover wettelijk toegestaan sluit de vereniging bestuursleden uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

 

Meer in het bijzonder zal de vereniging in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op  de website geplaatste informatie;

- de onmogelijkheid de website te gebruiken;

- en het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.