KORTINGEN

HOME

Met een recept van een arts of therapeut kunt u enzympreparaten bestellen

bij een apotheek met een goede service.

 

Met aanzienlijke kortingen tussen de 10 en 25% kunt u met dat

recept enzympreparaten en andere voedingssupplementen bestellen bij

De Roode Roos te Den Haag.

Dat is een groothandel in voedingssupplementen.

 

Maar ook kunt u als particulier bestellen bij De Roode Roos wanneer u lid

bent van de Patiëntenvereniging Enzymtherapie.

 

Hoe werkt het.

-Eerst dient u lid te worden van de vereniging.

 De jaarlijkse contributie bij de onze vereniging is € 11,00.

- Aanmelden voor een lidmaatschap gebeurt met een aanmeldingsformulier.

  Klik hier voor het afdrukken van een aanmeldingformulier.

- Na ontvangst ontvangt u een bewijs van inschrijving met lidnummer

  informatie over de enzymtherapie plus een bestelformulier van

  De Roode Roos voor het doen van uw eerste bestelling.

- Op het bestelformulier vermeldt u de producten die u wilt bestellen.

  Verder uw naam, adres,telefoonnummerlidnummer en de naam

  van de Patiëntenvereniging Enzymtherapie.

 

- Belangrijk: Stuur dan het bestelformulier op naar De Roode Roos

  samen met een kopie van uw bank afschrift waaruit blijkt dat u betalend 

  lid van de vereniging bent. 

  Een afschrift van uw telebankierprogramma voldoet ook.

  De adresgegevens van De Roode Roos staan op het bestelformulier.

- Bij ontvangst van de bestelling zit in de verpakking een factuur plus een

  nieuw bestelformulier. 

- Bij bestellingen boven de € 25,00 worden de preparaten gratis per

  post toegestuurd. 

- Voor België wordt € 13,46 verzendkosten in rekening gebracht ongeacht

  de grootte van de bestelling.

- Na uw eerste bestelling kunt u gedurende de rest van het jaar telefonisch

  uw bestelling doen met het gratis nummer 0800 – 766 337 667.

- Bij de eerste bestelling in het nieuwe jaar dient u wederom een bank-

  Afschrift op te sturen als bewijs dat u nog contributie betalend lid bent.

 

De Roode Roos geeft een uitstekende service.

Bestellingen vóór 12 uur opgegeven worden meestal de eerstvolgende werkdag

per post thuis bezorgd.

 

Zonder bewijs van een geldig lidmaatschap en bij het niet tijdig betalen van de

factuur verstuurt De Roode Roos geen preparaten.

 

Wanneer u een overzicht wilt hebben van enzympreparaten en andere voedings-

supplementen klik dan op: www.derooderoos.nl

ga naar: webwinkel, ga naar zoeken, vul in het woord enzypharm in.

 

Lukt het niet om een aanmeldingsformulier voor een lidmaatschap uit te printen dan

kunnen wij een formulier opsturen.

enzymtherapie@hotmail.nl

Tel. 0165 - 56 5803 

 

Bij de Patiëntenvereniging Enzymtherapie zelf kunt u géén producten bestellen

De vereniging heeft geen commercieel belang bij het aanprijzen van producten.

HOME